Ödüllü Yarışmalar

Ödüllü Yarışmalar

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI

TARK 2019 sırasında gönderilen bildiri özetlerinden; yazarların isteği ile yarışmalara katılan ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan 10 deneysel ve 10 klinik çalışma kongre sırasında sözlü olarak sunulacak; en yüksek puanı alan ilk üç deneysel bildiri ve ilk üç klinik bildiri ödüllendirilecektir. Çalışmadaki ilk ismin öğretim üyesi olması yarışma başvurusunu engelleyici bir kriter olmamasına karşın, sunuyu çalışmada ismi olan ve öğretim üyesi olmayan bir araştırmacı yapmalıdır. Gönderilen çalışmada ismi bulunmayanlar sunumu gerçekleştiremeyeceklerdir.

SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

E-POSTER YARIŞMASI

TARK 2019 sırasında gönderilen bildiri özetlerinden poster olarak seçilen çalışmalar, kongre alanındaki 10 farklı e-poster kiosklarında, 5'er dakikalık sunum ile jüri tarafından değerlendirilecek olup, değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 3 çalışma ödüllendirilecektir.

E-POSTER YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

DESFLURAN OLGU SUNUMU YARIŞMASI
MEZİTLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ BİLİMSEL TEŞVİK ÖDÜLÜ

ÖN ŞARTLAR

• 40 yaşından küçük olmak

• TARK 2019'un yapıldığı tarihlerde Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlığı alanında kadın doktor öğretim üyesi olmak

• Bilimsel çalışmanın daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olması

• Sunum yapan doktor öğretim üyesinin kongreye kayıt yaptırmış olmasıdır.

TARK 2019 sırasında gönderilen ve poster olarak sunulacağı belirtilen deneysel ve klinik çalışma bildiri özetlerinden öncelikle yarışmaya katılmak isteyenler ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan 10 çalışma seçilecektir.

Yarışmaya girecek olan posterler TARK sırasında hem içerik hem de görsel özellikler açısından değerlendirilerek en yüksek puanı alan poster bildiri ödüllendirilecektir.

Sonuçlar kongrenin son günü yapılacak olan ödül töreninde açıklanacak ve ödül MEZİTLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ tarafından takdim edilecektir.

SOROPTİMİST KİMDİR?

Soroptomist, Latince sorore ve optima sözcüklerinden oluşur ve "en iyiyi amaçlayan kadınlar" anlamına gelmektedir.

Günümüzün iş ve meslek kadınları için canlı, dinamik bir kuruluştur.

SOROPTİMİSTLER; kadın ve kız çocuklarının birlikte bireysel ve müşterek potansiyellerine ulaştığı, özlemlerini gerçekleştirdiği ve tüm dünyada güçlü, barışçıl topluluklar yaratma adına eşit söz hakkına sahip olduğu bir dünya için kararlılıkla çalışan Birleşmiş Milletlerde istişari statüsü olan bir Sivil Toplum Örgütüdür.

Türkiye'de ilk kulüp 1948 yılında aydın, yazar Müfide Ferit tarafından kurulmuştur.

Mezitli Soroptimist Kulübü 2015 yılından bu yana faaliyette olup yaptığı ulusal ve uluslararası projelerle genç bir kulüp olmasına rağmen büyük başarılar elde etmiştir.

MEZİTLİ SOROPTİMİST KULÜBÜ BİLİMSEL TEŞVİK ÖDÜLÜ