Bildiriler & Söz Bizde Sunuları

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongremize bildiri özetlerinizi bu bağlantıya tıklayarak göndermeye başlayabilirsiniz.

Şimdi Söz Bizde Uzmanlar Oturumlarına sunum gönderme şartları ve detaylar için tıklayınız. Çözüm için konuşmak, anlamak için paylaşmak istiyor ve sunumlarınızı bekliyoruz.